NOR1-TELB-0229-EFTP

R 2

Norway Elektronisk Bank Kort
Tromsbanken specimen NUL
faint rosette design.
Standard text reverse. Honeywell Bull AS

Out of stock