NOR1-TELB-0245-EFTP

R 4

Norway Elektronisk Bank Kort
Sunnmørsbanken test Bull 4a
faint rosette design.
Standard text reverse. Honeywell Bull AS

Out of stock