NOR1-TELB-0248-EFTP

R 2

Norway Elektronisk Bank Kort
Sunnmørsbanken specimen NUL
faint rosette design.
Standard text reverse. Honeywell Bull AS

Out of stock

Phonecard Museum